Nhựa đường phuy shell 60/70

  • Được nhập khẩu nguyên đai, nguyên kiện từ Singapore. Trọng lượng tịnh: 154 Kg/phuy, trọng lượng cả bì: 163 kg/phuy. – Sản phẩm đạt tiêu chuẩn TCVN 7493:2005, đạt yêu cầu theo thông tư 27/2014/TT- BGTVT ngày 28/07/2014 của Bộ Giao thông vận tải.  
0988 971 376
0988971376