Nhựa đường nhũ tương(Mac CRS1)

  • CRS I là loại nhựa đường nhũ tương axit phân tách nhanh sử dụng trong xây dựng đường xá, sân bay, duy tu sửa chữa đường bộ, là loại nhựa đường nhũ tương cải thiện bằng phụ gia. Qua đó, nhựa đường phân tán vào trong pha dung dịch nước tạo thành những hạt ổn định […]
0988 971 376
0988971376